Dreptul exploatării resurselor naturale. Sectorul energetic

Dreptul exploatării resurselor naturale. Sectorul energetic

Unele dintre cele mai complexe proiecte pe care le-a abordat echipa noastră au fost în domeniul dreptului mediului, combinând cunoștințele de legislație națională cu cele de drept european. Expertiză noastră merge de la asistență și reprezentare acordate autorităților publice centrale sau companiilor private, la redactarea de opinii juridice referitoare la aspecte controversate din legislația națională și comunitară specifice acestui sector.

Activități relevante
Proiecte relevante
  • Asistență juridică și reprezentare în legătură cu aspecte specifice de drept și de reglementare sectorială din domeniul resurselor naturale – petrol, gaze, energie electrică etc; Redactare opinii legale în probleme privind exploatarea resurselor naturale și diverse contracte în această ramură de drept;
  • Consultanță referitoare la diverse probleme de drept civil cum sunt cele privitoare la servituți legate de exploatarea și transportul petrolului, gazelor naturale și energiei electrice; Redactarea și negocierea de contracte privind distribuția gazelor naturale;
  • Asistență juridică privind aspecte specifice stimulentelor disponibile pentru utilizarea surselor regenerabile de producere a energiei;
  • Asistență juridică privind cadrul legal al lucrătorilor ,,offshore’’și corelarea reglementărilor naționale cu cele ale Uniunii Europene;
  • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei companii străine din domeniul energiei cu privire la compatibilitatea legislației naționale cu legislația UE în domeniul energiei și a forței de muncă în regim ,,offshore’’;
  • Acordarea de asistență juridică și reprezentare într-un litigiu privind implementarea în România a prevederilor Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în litigiu era de aproximativ 40 milioane EUR).

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT