Protecția datelor personale

POLITICA S.C.A. LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU – LDDP

CU PRIVIRE LA PROTECŢIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP este o societate de avocatură înscrisa in Baroul București, cu sediul în Str. Zborului nr. 10, sector 3, București (denumită în continuare și “societatea”). In relațiile cu datele dumneavoastră cu caracter personal, Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP este operator de date cu caracter personal.   

Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze securitatea și confidențialitatea acestora în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR). 

De aceea, dorim să vă furnizăm într-o manieră transparentă informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.    

Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevăzute mai jos, cu observarea măsurilor legale de securitate şi confidențialitate a datelor.   

Va rugam sa parcurgeți politica noastră de protecție a datelor pentru a înțelege practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră.

Ce date cu caracter personal prelucram?

 • Date generale, precum: numele și prenumele, funcția, numele angajatorului;
 • Date speciale de identificare: numărul și seria cărții de identitate, codul numeric personal;
 • Date de contact, precum: adresa de domiciliu, adresa electronică, numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • Date financiare precum: numărul IBAN al contului și detalii despre banca unde aveți deschis contul bancar;
 • Informații tehnice precum: adresa de IP și alte informații colectate în urmă vizitării website-ului nostru ;
 • Informații colectate în urmă vizitelor la sediu nostru;
 • Alte informații personale transmise în vederea furnizării de servicii juridice. Unele dintre aceste informații se încadrează în categoria datelor speciale, precum: date privind sănătatea, date cu privire la opiniile politice, date privind condamnări penale și infracțiuni etc.;

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către societate, exclusiv în scopurile mai jos menţionate, sunt: clienții persoane fizice ai societății, vizitatorii, colaboratorii, salariații, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, terțe persoane.

Cum colectam datele personale?

În mod direct: 

 • În urmă solicitării dumneavoastră de a va fi furnizate servicii juridice, inclusiv reprezentare și asistare juridică în fața instanțelor de judecată, tribunalelor arbitrale sau alte autorități competențe;
 • În urmă colaborării profesionale sub orice formă;
 • În urmă procesului de recrutare;
 • În urmă transmiterii de către dvs. a unei oferte de produse și/sau servicii sau chiar a achiziției acestora de către societatea noastră;
 • În urmă accesării website-ului sau a vizitării sediului nostru;
 • În urmă primirii de corespondențe electronice și poștale;

În mod indirect:

 • În urmă obținerii datelor dumneavoastră personale din documentele procedurale depuse în dosarele de judecată sau arbitrale sau din alte documente transmise/obținute în scopul furnizării de servicii juridice;
 • Din surse terțe precum autorității publice, registrele publice, părți adverse în dosare etc.;

În ce scopuri prelucram datele dumneavoastră?

Colectăm și utilizăm datele dumneavoastră în scopuri legitime, în vederea îndeplinirii activității specifice unei societăți de avocatură, respectiv prin:

 • Furnizarea de servicii juridice, reprezentarea și acordarea de asistență juridică clienților noștri;
 • Gestionarea și administrarea contractelor de colaborare și a contractelor de muncă;
 • Gestionarea și administrarea tuturor aspectelor legate de colaborarea cu dumneavoastră, în calitate de vânzător, prin achiziția de servicii și/sau produse;
 • Respectarea ordinelor și hotărârilor judecătorești;
 • Analiza cv-urilor pentru procesul de recrutare;
 • Pentru orice alt scop pentru care furnizați datele personale societății noastre;

În urmă primirii consimțământului dumneavoastră expres și neechivoc, va putem prelucra datele personale și în scopuri de marketing, prin transmiterea de buletine de știri, invitații la evenimente sau publicații de interes pentru dumneavoastră.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.

Cui dezvăluim datele personale?

Dat fiind specificul activității noastre, putem transmite datele dumneavoastră unor terți precum: avocați, experți, auditori, contabili, notari , executori judecătorești, sub-contractori, consultanți,  mediatori, consilieri în proprietate industrială, autorități publice, furnizori de servicii etc.

De asemenea, putem transferă datele dumneavoastră în străinătate, inclusiv în afară comunității europene, în conformitate cu prevederile legale. În procesul de dezvăluire și transfer al datelor vom lua toate măsurile pentru garantarea securității datelor dumneavoastră.

Cum securizăm datele personale?

Dispunem de măsuri tehnice și organizatorice care asigură securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră împotriva prelucrării ilegale sau a pierderii/distrugerii accidentale. Stocăm datele dumneavoastră în sisteme și servere electronice dar și pe format hârtie.

Cat timp prelucrăm datele personale?

Atâta timp cât ne sunt necesare scopului pentru care au fost colectate și prelucrate sau până în momentul în care persoană vizată va manifestă dreptul de opoziție/de ștergere (cu excepția situaţiei în care prelucrăm datele în baza unei obligații legale sau există un interes în acest sens).

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv:

 • dreptul de acces;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție şi procesul individual automatizat;

Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată societății, în condițiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing. De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în față unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum ne puteți contacta?

Ne puteți adresa cereri sau întrebări pe acest subiect la următoarele date de contact:

Adresa de corespondență: str Zborului nr 10, sector 3, București
Email: 
office@lddp.ro
Telefon: 031.405.43.04
Fax: 031.405.43.05

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului Societății prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea.

Prin accesarea website-ului Societății sau utilizarea serviciilor Societății prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.