Dreptul asigurărilor

Dreptul asigurărilor

Echipa de avocați Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP oferă soluții practice clienților săi în domenii variate ale dreptului. Contextul economic actual a creat o nevoie de specializare a avocaților noștri și o preocupare permanentă pentru abordarea integrată a serviciilor.

Activități relevante
Proiecte relevante
  • Asistență juridică și reprezentare în instanța acordată societăților de asigurare, brokerilor și agenților de asigurare în organizarea relațiilor lor comerciale legate de activitatea de asigurare;
  • Consultanță privind contractele de asigurare și reasigurare, contractele de intermediere în asigurări;
  • Asistență juridică și reprezentare acordată asiguraților în relația lor cu societățile de brokeraj sau de asigurare;
  • Asistență juridică și reprezentarea clienților, victime directe sau indirecte ale unor accidente de circulație, organizate într-o asociație, în cadrul procedurilor de acordare a daunelor materiale și morale de către societățile de asigurări. Pretențiile ce formează obiectul procedurilor jurisdicționale sunt de cca 3.000.000 euro;
  • Asistență juridică și reprezentarea acordată unei autorități publice într-un litigiu inițiat împotriva unei societăți de asigurare, obiectul litigiului fiind obligarea asiguratorului la plata unei despăgubiri în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei reprezentând contravaloarea bunurilor asigurate;
  • Asistență juridică și reprezentarea unor persoane fizice și juridice în litigii rezultate din executarea contractelor de asigurare de bunuri și persoane. S-a atras răspunderea civilă delictuală pentru suportarea daunelor față de persoanele direct implicate în evenimentele ce au generat delictul civil;

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT