Dreptul bancar

Drept bancar. Finanțări ale instituțiilor financiare nebancare.

Echipa noastră se mândrește cu un portofoliu important de clienți printre care se numără instituții bancare și grupuri de investiții, serviciile juridice oferite acoperind o arie largă de tranzacții financiare simple sau structurate.

Activități relevante
Proiecte relevante
 • Asistență juridică și reprezentare acordată băncilor în procedurile de înființare și autorizarea acestora, precum și investitorilor în procedurile de achiziție și de participații în societăți bancare;
 • Redactare de contracte bancare complexe și de garanții bancare;
 • Consiliere acordată societăților comerciale în ceea ce privește modalitățile de finanțare a operațiunilor lor comerciale în relația cu băncile sau cu alte instituții, organisme sau societăți finanțatoare – societăți de credit, societăți de investiții, societăți de leasing etc.;
 • Consultanță în structurarea proiectelor de finanțare și redactarea documentației aferente;
 • Asistență și reprezentare în litigii bancare în față instanțelor de judecată naționale;
 • Asistență juridică acordată unei bănci străine care a transferat participația să la un credit sindicalizat unui alt investitor străin, creditul sindicalizat fiind acordat unei societăți din România și acționarului sau, în special cu privire la transferul garanțiilor și al aspectelor de dreptul concurenței;
 • Asistență acordată uneia dintre cele mai mari societăți de leasing din România în ce privește activitățile curente, aspecte legate de capacitatea instituțiilor financiare nebancare de a acordă împrumuturi, subordonarea împrumuturilor, precum și acordarea de asistență pe parcursul negocierii și semnării unor tranzacții de finanțare complexe, cum ar fi:
  • Un credit revolving în suma de maxim 5.000.000 euro de la o banca românească,
  • Un credit revolving irevocabil multioptional utilizat prin avansuri, emiterea de scrisori de garanție bancară sau deschiderea de acreditive, în suma de maxim 20.500.000 euro,
  • Un credit sindicalizat la termen pentru o suma de până la 48.500.000 euro între client societate de leasing ca și debitor și un sindicat de bănci române sau străine ca și creditor .
 • Asistență juridică acordată debitorului, o societate românească importantă acționând în domeniul imobiliar, în vederea obținerii unui credit în suma de până la 3.700.000 euro de la o banca românească, inclusiv negocierea contractului de credit și a contractelor de garanție relevante (ipoteci, garanții mobiliare asupra părților sociale, garanții mobiliare asupra conturilor bancare, fidejusiuni), scopul creditului fiind dezvoltarea unui proiect rezidențial important;
 • Asistență juridică acordată unei societăți americane pentru încheierea unui contract de garanție internațională prin care o societate din România garanta îndeplinirea de către o societate străînă a obligațiilor rezultate din încheierea unui contract de leasing internațional având ca obiect o aeronava, contract cu valoare de aproximativ 16.000.000 USD;
 • Asistență juridică și reprezentare acordată în vederea dezvoltării primului proiect imobiliar de tip mall într-un important oraș din România, inclusiv din perspectiva finanțării primite de cumpărătorul terenului în scopul dezvoltării proiectului;
 • Asistență juridică acordată unei importante societăți române acționând în partea de vest a României în domeniul imobiliar în vederea negocierii unui credit de investiții în vederea dezvoltării unui proiect rezidențial;
 • Asistență juridică acordată uneia dintre cele mai importante companii internaționale care acționează în domeniul telecomunicațiilor și sistemului de apărare în vederea finanțării, prin acordarea unui împrumut asociat garantat cu gaj pe acțiuni, a unei societăți deținute indirect în România. Consultanță asigurată în cursul negocierilor pentru încheierea unui contract de finanțare de către societatea din România cu o banca, finanțare garantată de către investitorul străîn prin scrisori de garanție corporatistă și acceptarea unui acord de subordonare;
 • Asistență juridică și reprezentare acordată acționarului român al unui investitor străîn în domeniul energiei regenerabile pentru asigurarea finanțării necesare filialei din România, inclusiv analizarea posibilității unei emisiuni de obligațiuni;
 • Asistență juridică și reprezentare acordată unei autorități de stat pentru renegocierea unui contract de credit cu bănci străine;
 • Asistență juridică acordată unei importante societăți de import export românești pentru recuperarea unei scrisori de garanție bancară de bună execuție emisă în favoarea unei societăți siriene;
 • Asistență juridică și reprezentarea în legătură cu promovarea procedurilor judiciare vizând controlul validității clauzelor contractului de credit bancar;
 • Asistență juridică și reprezentare în față instanțelor de judecată în legătură cu încetarea unui contract de leasing imobiliar și pretinderea de despăgubiri de aproximativ 500.000 euro;

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT