Dreptul urbanismului

Dreptul urbanismului

Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP desfășoară activitate și în domeniul dreptului urbanismului, asigurând asistență și reprezentare juridică atât pentru autoritățile publice cât și pentru persoane fizice și juridice în problematici variate ce se ivesc în această materie.

Activități relevante
Proiecte relevante
  • Consultanță juridică în legătură cu obținerea actelor necesare în vederea constituirii dosarului ce stă la baza emiterii unei autorizații de construire, de desființare, a unui Plan Urbanistic Zonal, a unui Plan Urbanistic de Detaliu sau a unui alt act emis în legătură cu un plan urbanistic;
  • Asistență juridică și reprezentare în ceea ce privește procedurile prealabile necesar a fi parcurse anterior atacarii unui act administrativ emis în materia urbanismului;
  • Asistență juridică și reprezentare în față instanțelor judecătorești competențe în litigii născute în aria de cuprindere a dreptului urbanismului;
  • Acordarea de asistență și reprezentare juridică unei autorități publice locale într-un litigiu în care este atacată autorizația de dezmembare a unui monument istoric în vederea relocării sale pe un aplasament adiacent;
  • Acordarea de asistență și reprezentare juridică unei autorități publice locale într-un litigiu în care reclamanta solicită anularea unui aviz emis de către Ministerul Culturii prin care s-a aprobat conceptul de strămutare a unui monument istoric;
  • Acordarea de asistență și reprezentare juridică unei autorități publice locale în mai multe litigii în care se solicită obligarea acesteia la a reconstrui pe amplasamentele inițiale o serie de construcții ce au fost desființate;
  • Acordarea de asistență și reprezentare juridică unei autorități publice locale într-un litigiu în care se solicită anularea partială a Planului Urbanistic General al unui municipiu și obligarea autorității să încadreze un anumit teren într-o altă subzona decât cea în care era încadrat potrivit planului;
  • Acordarea de asistență și reprezentare juridică unei autorități publice locale în mai multe litigii în care se solicită suspendarea executării/amularea unor autorizații de construire/desființare imobile cu consecință desființării/reconstruirii acestora;
  • Acordarea de asistență și reprezentare juridică unei autorități publice locale într-un litigiu prin care se solicită suspendarea executării unor autorizații de construire în temeiul cărora se realiza supralargirea unui bulevard, respectiv a unor Planuri Urbanistice Zonale ce priveau același bulevard;

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT