Finanțări organisme internaționale

Finanțări organisme internaționale

Asistență în vederea accesării fondurilor structurale și de coeziune reprezintă o mare oportunitate pentru dezvoltarea unei direcții noi, adaptate strategiilor de dezvoltare a societății Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP.

Considerăm consultanță pe care o punem la dispoziția diferitelor autorități publice din România implicate în gestionarea și implementarea programelor cu finanțare internațională precum și beneficiarilor direcți ai acestor finanțări, ca pe o contribuție directă pe care o putem aduce la dezvoltarea pe termen lung a societății în care funcționăm.

Activități relevante
Proiecte relevante
  • Asistență în identificarea surselor de finanțare nerambursabilă, atât din fonduri europene, structurale sau de alte tipuri, cât și din fonduri guvernamentale;
  • Asistență juridică și reprezentare în litigii în domeniul achizițiilor publice, atât pentru autorități contractante cât și pentru participanții la diverse proceduri de achiziție publică; Consultanță juridică cu privire la întocmirea fișei de date a achiziției, raportat la specificul contractului ce urmează a fi atribuit, verificarea conformității formularelor cu cerințele din fișa de date a achiziției, adaptarea proiectului de contract atașat fișei de date a achiziției raportat la specificul contractului ce urmează a fi atribuit;
  • Consultanță juridică pentru întocmirea caietelor de sarcini, criteriilor de calificare și atribuire, etc., experiență în acordarea de asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor în față Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor de judecată;
  • Acordarea de asistență juridică și reprezentare în procesul de semnare a contractelor cu instituția finanțatoare, precum și asistență în executarea contractelor de finanțare;
  • Acordarea de asistență juridică în derularea procedurilor de achiziție aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
  • Acordarea de asistență juridică pentru beneficiar în relația cu instituțiile evaluatoare/finanțatoare (Organism Intermediar, Autoritate de Management, etc.);
  • Acordarea de asistență juridică în realizarea cererilor de rambursare (intermediare și/sau finale) și reprezentarea în litigii aflate în față instanțelor de judecată legat de aceste aspecte; Asistență juridică și reprezentare acordată în vederea dezvoltării primului proiect imobiliar de tip mall într-un important oraș din România, inclusiv din perspectiva finanțării primite de cumpărătorul terenului în scopul dezvoltării proiectului;
  • Asistență juridică acordată unei importante societăți române acționând în partea de vest a României în domeniul imobiliar în vederea negocierii unui credit de investiții în vederea dezvoltării unui proiect rezidențial;

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT