Litigii interne și internaționale

Litigii interne și internaționale

Societatea noastră se mândrește cu o echipa puternică de avocați pledanți care au dobândit o expertiză extinsă în analiză și aplicarea reglementărilor legislației naționale și internaționale. Abordarea  este una îndreptată spre oferirea unor soluții practice și eficiente clienților noștri, atât celor din mediul public cât și celor din mediul privat.

Activități relevante
Proiecte relevante
  • Asistență juridică și reprezentare în proceduri complexe, cum sunt procedurile judiciare statale civile, procedurile administrative și fiscale, procedurile de insolvență și executare silită, soluționarea disputelor prin metode alternative (mediere, conciliere, evaluare neutră);
  • Asistență juridică și reprezentare în litigii în față instanțelor române de toate gradele inclusiv în față instanțelor specializate și a Curții Constituționale;
  • Asistență juridică și reprezentare în proceduri privind achizițiile publice, proceduri privitoare la concesiuni, exproprieri și proceduri judiciare internaționale;
  • Asistență juridică și reprezentare în diverse proceduri administrative și fiscale în față autorităților române competențe și a instituțiilor Uniunii Europene;
  • Asigurarea asistenței juridice și a reprezentării unei autorități publice locale într-un litigiu vizând desființarea unui contract civil și acordarea de despăgubiri de aproximativ 150.000.000 Euro;
  • Acordarea de asistență juridică și asigurarea reprezentării unei instituții publice locale în cadrul activității de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea construirii unui pasaj rutier de mari dimensiuni;
  • Asigurarea reprezentării în față instanțelor de judecată într-un litigiu vizând restabilirea dreptului de proprietate către urmașii persoanelor expropriate abuziv pe timpul regimului comunist, pentru un imobil constând în teren în suprafață de 17.500 mp situat în zona de nord a capitalei;
  • Acordarea de asistență juridică și asigurarea reprezentării în instanțele de judecată într-un consorțiu litigios complex vizând demersuri procesuale îndreptate către revendicarea unei proprietăți imobiliare situate în zona centrală a capitalei.

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT