Diana Iasciurjinschi

PROFIL PROFESIONAL

Diana IASCIURJINSCHI

Senior Associate

Diana IASCIURJINSCHI a asigurat, în domeniile sale de expertiză, asistența și reprezentarea juridică pentru mai multe companii naționale și internaționale, autorități publice și societăți bancare, în litigii legate în principal de procesele de fuziune, derularea raporturilor comerciale, validitatea și punerea în aplicare a hotărârilor AGA, anularea unor mărci de renume.

Are o experiență extinsă în litigii generate de procedurile de achiziții publice, în litigii privitoare la anularea deciziilor privitoare la obligații fiscale, în litigii privitoare la constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora precum și în litigii în legătură cu atacarea autorizațiilor de construire/desființare imobile, a Planurilor Urbanistice Zonale și Generale.

Este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Ecologice (1997) și a urmat cursuri postuniversitare în cadrul Austrian International Comercial Law Institute din Salzburg în perioada 1999 – 2000, lucrarea pentru care a efectuat cercetarea având ca titlu “Regimul juridic al concentrărilor de întreprinderi din punctul de vedere al liberei concurențe în dreptul comunitar.”

REPERE

2010-Prezent
Membru în Baroul București

Domenii de expertiză

  • Drept comercial și societar
  • Dreptul concurenței
  • Drept administrativ. Achiziții publice.
  • Dreptul urbanismului
  • Dreptul proprietății intelectuale

Contact

Phone : +40 735 806 208
Email : diasciurjinschi@lddp.ro