Gheorghe Matei

PROFIL PROFESIONAL

Gheorghe MATEI

Managing Partner of Departments

Gheorghe MATEI are o bogată experiență în analiză problemelor de drept fiscal și litigii de drept fiscal, la toate nivelurile de jurisdicție.

Cunoștințele aprofundate de drept financiar și fiscal, a legislației române în aceste domenii, au asigurat succesul în acordarea asistenței juridice pentru companii din România și străinătate, precum și pentru instituții publice din țară.

A deținut pentru o perioada mai mare de 10 ani funcții publice, inclusiv de înalt funcționar public, în administrația publică centrală, fiind implicat în redactarea/avizarea unor importante proiecte de acte normative și coordonând activitatea de contencios a instituției în care a funcționat.

Este licențiat al Facultății de Drept a Universității din București și a obținut titlul de doctor la Universitatea de Vest din Timișoara.

Este autor sau coautor al unor articole, studii și cronici apărute în reviste de prestigiu, în principal în domeniul dreptului financiar și fiscal.

Cadru didactic, susține cursul de master „Drept și drept fiscal” organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice București

REPERE

Prezent
Doctor în drept
Prezent
Cadru didactic asociat la cursul de master „Drept și drept fiscal” organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice București.

Domenii de expertiză

  • Drept administrativ
  • Achiziții publice
  • Sectorul energetic
  • Resurse naturale

Contact

Phone : +40 730 591 222
Email : gmatei@lddp.ro