Simina Cristiana Rusănescu

PROFIL PROFESIONAL

Simina Cristiana RUSĂNESCU

Partner

Simina Cristiana RUSĂNESCU este specializată în asigurarea de asistență juridică și reprezentare în cadrul litigiilor de contencios administrativ, achiziții publice, drept civil, drept societar. De asemenea, are experiență în acordarea de asistență juridică și reprezentare în cadrul litigiilor în domeniul procedurilor de insolvență.

Acordă consultanță juridică operatorilor economici ofertanți în cadrul diverselor proceduri de achiziție publică în legătură cu formularea contestațiilor și apararilor în față Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, asigurând asistență juridică și reprezentarea acestora pe parcursul soluționării contestațiilor, precum și în față instanțelor de judecată în etapele de soluționare a plângerilor.

Simina are o vastă experiență în acordarea de consultanță în legătură cu probleme de drept civil, drept societar, contencios administrativ, procedura insolvenței, protecția consumatorilor, precum și în ceea ce privește diferendele referitoare la contracte între profesioniști, elaborarea și încheierea acestui tip de contracte.

Pe parcursul activității sale, Simina a fost implicată atât în litigii importante în față instanțelor naționale, cât și în proceduri de negociere cu privire la încheierea unor tranzacții complexe.

REPERE

2011-Prezent
Membru în Baroul București
2015-Prezent
Membru în Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
2016
Masterat în domeniul Dreptului Afacerilor în cadrul Universității din București
2016
Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București

Domenii de expertiză

  • Litigii și consultanță
  • Drept administrativ
  • Achiziții publice
  • Drept civil
  • Drept societar
  • Procedura insolvenței
  • Protecția consumatorilor

Contact

Phone : +40 72 9222 007
Email : srusanescu@lddp.ro