Arbitraj Comercial Internațional

Arbitraj Comercial Internațional

Avocații LDDP au dobândit o poziție privilegiată în materie de arbitraj comercial și se bucură de o largă recunoaștere națională și internațională pentru profesionalismul său.

Activități relevante
Proiecte relevante
Alte informații relevante
 • Reprezentare în calitate de avocați în proceduri de arbitraj comercial intern și internațional, în proceduri arbitrale ad-hoc și în arbitraj instituționalizat, în față a diverse curți de arbitraj internațional (International Court of Arbitration of the Internațional Chamber of Commerce – ICC Paris, ICSID – Washington,  LCIA – London,  VIAC – Vienna, Court of Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Hungary, etc);
 • Activitate în calitate de experți, prin formulare și susținere de mărturii cu privire la dreptul român în dosare de arbitraj internațional;
 • Reprezentare în față instanțelor judecătorești române în procedura de recunoaștere și executare în România a hotărârilor arbitrale străine;
 • Activitate în calitate de arbitri, mai mulți dintre avocați fiind membri ai listelor de arbitri a unor instituții de arbitraj comercial internațional (Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Bulgariei, Poloniei, Sloveniei, Centrul de Arbitraj și Mediere al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale – WIPO Geneva, Centrul Internațional de Arbitraj de pe lângă Camera Economică Federală VIAC – Viena)
 • Reprezentare în față instanțelor judecătorești române în proceduri de anulare a hotărârilor arbitrale pronunțate pe teritoriul României;
 • Reprezentare în proceduri de soluționare a disputelor prin metode alternative – mediere, conciliere ( inclusiv în procedurile desfășurate în față Comisiei Europene), evaluare neutră a potențialului rezultat a unei dispute, etc;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei importante societăți din România împotriva unui investitor olandez într-un litigiu ICC privind rezolutiunea contractului de cesiune de părți sociale prin care investitorul olandez a dobândise 50% din părțile sociale ale unei societăți de proiect prin care s-a dezvoltat un proiect imobiliar de peste 50.000.000 Euro;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei autorități publice centrale în cadrul unui dosar arbitral ICC în care obiectul litigiului a constat în pretențiile atât ale antreprenorului cât și ale autorității contractante. Litigiul a avut la baza un contract FIDIC pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare a unuia dintre cele mai mari orașe din România, contract finanțat din fonduri ISPA, în valoare de aproximativ 34.000.000 Euro;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei autorități publice centrale în cadrul a două litigii arbitrale ICC succesive, având că obiect pretenții reciproce ale antreprenorului și ale autorității contractante. Litigiul a avut la baza un contract FIDIC pentru reabilitarea și modernizarea Uzinei de Tratare a Apei dintr-un mare oraș din România, contract finanțat din fonduri ISPA. Cuantumul agregat al pretențiilor părților în cele două litigii a fost de aproximativ 27.500.000 Euro;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei autorități publice centrale în cadrul unui litigiu arbitral ICC având caobiect pretenții reciproce ale antreprenorului și ale autorității contractante, litigiu născut din executarea unui contract FIDIC pentru construirea Uzinei de Tratare a Apei dintr-un mare oraș din Roma Proiectul a fost finanțat din fonduri ISPA, iar cuantumul pretențiilor părților a depășit 31.500.000 Euro.
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei autorități publice centrale în cadrul unui dosar arbitral ICC cu privire la construcția unei stații de compost, a unui depozit de deșeuri și închiderea unui depozit de deșeuri în baza unui contract tip FIDIC finanțat din fonduri ISPA. Obiectul litigiului constă în pretențiile antreprenorului și autorității contractante în valoare de aproximativ 14.150.000 Euro;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei autorități publice centrale în cadrul unui dosar arbitral ICC în care obiectul litigiului a constat în pretențiile antreprenorului născute dintr-un contract FIDIC pentru construirea stației de epurare ape uzate dintr-un important oraș din România, contract finanțat din fonduri ISPA. Cuantumul cererii principale a fost de aproximativ 1.000.000 Euro
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei autorități publice în cadrul unui litigiu arbitral ICC având că obiect pretenții reciproce ale antreprenorului și ale autorității contractante. Litigiul a avut la baza un contract FIDIC pentru reabilitarea și modernizarea unui sector de drum din România, contract finanțat din fonduri BEI. Cuantumul pretențiilor părților a depășit 4.700.000 Euro;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei autorități publice centrale în cadrul unui litigiu arbitral ICC având ca obiect pretenții reciproce ale antreprenorului și ale autorității contractante, litigiu născut din executarea unui contract FIDIC pentru modernizarea sistemului de aducțiune a apei deservind unul dintre cele mai importante orașe ale României. Proiectul a fost finanțat din fonduri ISPA, iar cuantumul pretențiilor părților a depășit 4.600.000 Euro;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei companii în cadrul unui litigiu arbitral ICC născut din executarea unui contract FIDIC finanțat din fonduri ISPA. Contractul a avut că obiect modernizarea sistemului de distribuire a apei potabile într-un mare oraș din România. Proiectul a fost finanțat din fonduri ISPA, iar cuantumul pretențiilor reciproce ale părților a fost de aproximativ 2.000.000 Euro;
 • Asistență juridică și reprezentare pentru o companie de tip holding într-un litigiu arbitral VIAC născut în legătură cu un contract de vânzare-cumpărare a unui fond de comerț. Valoarea cererii principale a fost de peste 900.000 de euro;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei companii de prestigiu în cadrul unui litigiu arbitral ICC născut din executarea unui contract având că obiect construirea unui spital în Orientul Mijlociu. Cuantumul pretențiilor reciproce ale părților a fost de aproximativ 5.500.000 Euro;
 • Asistență juridică și reprezentare pentru o societate de prestigiu din domeniul ingineriei transporturilor într-un litigiu cu o autoritate română, aflat pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR. Cuantumul pretențiilor reciproce ale părților a depășit 2.000.000 Euro;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei societăți comerciale în cadrul unui dosar arbitral ICC în care obiectul litigiului constă în pretențiile antreprenorului în valoare de peste 13.000.000 Euro;
 • Asistență juridică și reprezentare pentru o societate de prestigiu din domeniul construcțiilor hidrotehnice într-un litigiu cu un partener de consorțiu, apărut în legătură cu executarea unui contract de reabilitare a unui canal navigabil. Litigiul s-a aflat pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR. Cuantumul cererii principale a fost de aproximativ 150.000 Euro;
 • Membri ai echipei de experți pe legea română numiți de avocații reprezentând o autoritate română într-un litigiu ICC izvorât dintr-un contract FIDIC, având că obiect reabilitarea unui sector de drum. Valoarea cererii principale a depășit 8.300.000 Euro;
 • Membri ai echipei de experți pe legea română numiți de avocații reprezentând o autoritate română într-un litigiu ICC izvorât dintr-un contract FIDIC, având că obiect reabilitarea unui sector de drum. Valoarea cererii principale a depășit 24.000.000 Euro;
 • Membri ai echipei de experți pe legea română numiți de avocații reprezentând o autoritate română într-un litigiu ICC izvorât dintr-un contract FIDIC, având că obiect reabilitarea unui sector de drum. Valoarea cererii principale a depășit 2.000.000 Euro;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei autorități publice centrale într-un litigiu soluționat de către Comisia de Adjudecare a Disputelor (DAB), având la baza pretențiile părților izvorâte dintr-un contractul FIDIC având că obiect construcția de platforme de inspecție rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecția siguranței autovehiculelor și cantarirea vehiculelor de transport greu de mărfuri;
 • Asistență juridică și reprezentare pentru o companie de utilități publice (activând în sectorul apei potabile și apelor uzate) într-o dispută DAB bazată pe un contract FIDIC, finanțat din fonduri ISPA și având că obiect reabilitarea unei stații de tratare a apei potabile deservind un mare oraș din România. Cuantumul pretențiilor reciproce ale părților a depășit 1.200.000 Euro;
 • Documentare, analiză, emitere de decizii în dispute purtate între titulari de mărci și dețînători de nume de domeniu de internet, aflate pe rolul Centrului de Arbitraj și Mediere al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale;
 • Reprezentarea statului părat în mai multe dosare ICSID, având că obiect pretenții formulate de investitori străini în baza tratatelor de protecție reciprocă a investițiilor încheiate între statele de origine ale acestora și statul-gazdă al investițiilor. Litigiile au avut valori între 175.000.000 USD și 375.000.000 USD.
 • Crenguța Leaua este fost vicepreședinte al Curții Internaționale de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț- ICC Paris și fost vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;
 • Avocați din cadrul firmei sunt arbitri înscriși pe listele de arbitri a diverse Curți de Arbitraj: Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brasov; de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Tg. Mureș; sunt membri ai listei de arbitri în litigii de proprietate intelectuală la Centrul de Arbitraj și Mediere de pe lângă Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, sau membri ai listei de arbitri în procedura de soluționare a litigiilor privind numele de domeniu de internet la Centrul de Arbitraj și Mediere de pe lângă Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale;
 • Avocații din cadrul firmei sunt membri ai unor organizații diverse din domeniului arbitrajului (London Court of Internațional Arbitration – LCIA, The Chartered Institute of Arbitrators – CIArb, London, Swiss Arbitration Association – AȘA , Internațional Bar Association – IBA – Commitee Arbitration);

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT