Consultanță în sectorul medical

Consultanță în domeniul sectorului medical

Extinsa experiență profesională a membrilor echipei Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP a condus la abordarea unor domenii cu reglementări specifice așa cum este și sectorul medical.

Activități relevante
Proiecte relevante
 • Asistență juridică și reprezentare în aspecte privind încheierea contractelor individuale de muncă, drepturile și beneficiile de natură salarială ale angajaților, diminuarea drepturilor salariale ale angajaților, cumulul de funcții al salariaților;
 • Consultanță juridică privind dreptul achizițiilor publice relativ la atribuirea de contracte de achiziție;
 • Asistență juridică și reprezentare privind daunele produse pacienților prin faptele personalului medical;
 • Consultanță și asistență juridică privind încheierea contractelor de sponsorizare cu bunuri ce urmează a fi utilizate în activitatea spitalelor, primirii de donații din partea societăților comerciale;
 • Consultanță și asistență juridică privind încheierea unor contracte de custodie / depozit și comodat pentru aparatură medicală;
 • Consultanță juridică privind efectuarea plăților stabilite în sarcina spitalelor prin titluri executorii;
 • Consultanță și asistență juridică privind modalitățile de ocupare a posturilor medicale;
 • Consultanță juridică privind formalitățile legale pentru pentru ocuparea postului de manager de spital;
 • Asistență juridică și reprezentare acordată autorității publice centrale în legătură cu un număr important de litigii în care această este implicată, atât în sfera contenciosului administrativ cât și contraventional;
 • Asistență juridică în legătură cu negocierea și încheierea unor contracte de antrepriză pentru construcția unui spital;
 • Consultanță juridică privind desființarea unui spital public;
 • Asistență juridică și reprezentare privind dreptul achizițiilor publice relativ la întocmirea documentației de atribuire și atribuirea unui contract de servicii de colectare, transport și eliminare deșeuri spitalicești;
 • Asistență juridică privind încheierea unor contracte de custodie / depozit și comodat pentru aparatură medicală;
 • Consultanță juridică privind dreptul achizițiilor publice relativ la posibilitatea plății unui avans de către o autoritate contractantă în cazul contractelor de achiziție publică;
 • Asistență juridică și reprezentare în procedura de atribuire a contractelor de achiziție de servicii de asistență tehnică pentru extinderea, modernizarea și echiparea unui spital; Asistență juridică și reprezentare în procedura de atribuire a contractelor de servicii de proiectare specializată și consultanță în vederea obținerii de finanțări nerambursabile pentru realizarea unor proiecte de reabilitare, modernizare și echipare a unui spital;
 • Asistență juridică și reprezentare în procedura de atribuire a contractelor de lucrări pentru proiectare, execuție lucrări și furnizare echipamente necesare pentru modernizarea și echiparea unui spital;
 • Asistență juridică și reprezentare în legătură proceduri de achiziție pentru atribuirea de contracte de furnizare, proiectare, instalare și punere în funcțiune a echipamentelor de detectare a incendiilor;

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT