Drept administrativ contravențional

Drept administrativ contravențional

Echipa de avocați Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP are o experiență dovedită în activitatea de consiliere și reprezentare acordată autorităților publice centrale și locale, autorităților contractante precum și operatorilor economici, în aspecte complexe legate de materia dreptului administrativ.

Activități relevante
Proiecte relevante
  • Asistență juridică și reprezentare acordată instituțiilor publice în probleme legate de emiterea de diverse acte administrative, activitatea de control și efectele actelor administrative elaborate de către diverse instituții publice;
  • Consultanță juridică și reprezentare acordată clienților din domeniul privat în ceea ce privește relația acestora cu organele administrative, în special cu privire la autorizarile administrative și actele de control;
  • Reprezentarea în litigii de contencios administrativ în față instanțelor române de toate gradele;
  • Asistență juridică acordată unei entități private ce activează în domeniul resurselor umane, în interacțiunea cu instituția publică de resort în legătură cu reglementările naționale și europene legate de conflictul de interese;
  • Reprezentare juridică în față Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor de judecată în favoarea unui operator economic, într-un proiect amplu de servicii organizare evenimente.

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT