Drept fiscal

Drept fiscal

Societatea noastră are o bogată experiență în analiza problemelor de drept și litigii fiscale, la toate nivelurile de jurisdicție, având că obiectiv oferirea clienților noștri a unor soluții practice, în acord cu prevederile legislației în vigoare.

Activități relevante
Proiecte relevante
Alte informații relevante
 • Asistență juridică și reprezentare acordate în materia taxelor și impozitelor în special în structurarea diverselor strategii de investiții;
 • Redactarea de opinii juridice pe probleme de natură fiscală ale investitorilor străini în România și ale investitorilor români în străînătate, inclusiv în ceea ce privește incidența normelor fiscale europene și a convențiilor de evitare a dublei impuneri;
 • Asistență juridică cu prilejul pregătirii, desfășurării și finalizării controalelor și inspecțiilor fiscale; Acordarea de asistență în vederea anulării de acte administrative – fiscale emise de autoritățile de reglementare atât în procedura administrativă cât și în față instanțelor judecătorești competențe în materia contenciosului fiscal;
 • Asistență juridică și reprezentare în probleme fiscale în față instanțelor judecătorești, formularea de întrebări preliminare în materie fiscală; Asistență acordată contribuabililor în relația cu instituțiile europene, redactarea de întrebări către TAXU Asistență și reprezentare juridică în toate procedurile fiscale necontencioase;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentarea unor companii care activează în domenii diferite (energie regenerabilă, industria alimentară, construcții, comerț s.a.) pentru anularea actelor administrative-fiscale prin care au fost stabilite obligații fiscale suplimentare de plata (impozit pe profit, TVA, accize etc.) în cuantum cuprins între    1 000 000 mil. EUR – 10 000 000 EUR;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare firmelor în procedura amiabilă reglementată de dispozițiile convențiilor dintre România și alte țări privind evitarea dublei impuneri pe venit și avere;
 • Redactarea de opinii juridice de analiză a diverselor probleme de natură fiscală ale investitorilor străini în România în domeniul industriei miniere, alimentare, aviație etc., inclusiv în ceea ce privește incidența normelor fiscale europene;
 • Asistență fiscală acordată unei societăți americane specializată în finanțarea exportului de aeronave într-o tranzacție internațională complexă cu o valoare totală de 11.000.000 USD. Asistență fiscală a presupus elaborarea unui due diligence fiscal cu privire la implicațiile fiscale ale tranzacției;
 • Asistență și reprezentare într-un litigiu fiscal privind refuzul de rambursare a TVA în cuantum de 20.000.000 Lei că urmare a dezvoltării unui proiect de exploatare a domeniilor de ski;
 • Reprezentare în față Curții Constituționale privind aspectele fiscale ale dispozițiilor legale incidente în dosarele fiscale. S-a obținut declararea neconstituționalității discriminării în privința aplicării legii contravenționale mai favorabile pentru importante sancțiuni fiscale;
 • Gheorghe Matei a îndeplinit mai mult de 10 ani funcții publice în cadrul autorităților publice centrale, a făcut parte din colectivele de redactare a proiectelor de Cod Fiscal și Cod de procedura fiscală, precum și a altor acte normative din domeniul dreptului fiscal, financiar, administrativ etc.;
 • Avocații din cadrul firmei sunt membri ai Internațional Fiscal Association România și sunt implicați în comitete de lucru ale Ministerului Finanțelor Publice pentru modificarea/completarea legislației din domeniul fiscal;
 • Avocații firmei au publicat numeroase articole științifice și capitole în cărți de specialitate și au realizat numeroase prezentări sau rapoarte în conferințe și simpozioane naționale sau internaționale în probleme referitoare la dreptul fiscal.

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT