Dreptul muncii

Dreptul muncii

Un domeniu pe care l-am abordat cu succes în întreagă noastră activitate se referă la reglementările specifice dreptului muncii. Preocupările legate de această ramură de drept sunt complexe, trecând de la oferirea de consultanță juridică, la reprezentarea în față instanțelor de judecată, precum și la  asistență în vederea elaborării legislației în domeniul.

Activități relevante
Proiecte relevante
 • Consultanță juridică generală cu privire la diverse aspecte decurgând din relațiile de muncă, inclusiv legate de situația specifică a salariaților bugetari, precum: redactarea regulamentelor interne și a altor reglementări aplicabile la nivel de unitate, salarizarea, drepturile și obligațiile angajatorului și ale personalului, detașarea, răspunderea disciplinară și patrimonială, aspecte legate de sănătatea și securitatea în muncă, gestionarea accidentelor de muncă, protecția salariaților în cazul transferului de întreprindere etc.;
 • Asistentǎ juridicǎ cu privire la negocierea/ încheierea/ modificarea/ executarea și încetarea contractelor individuale și a contractelor colective de muncă;
 • Asistentǎ juridică în ceea ce privește procedurile de concediere individualǎ sau colectivǎ;
 • Acordarea de asistență juridică și reprezentare în față instanțelor de judecată pentru salariații unor instituții publice centrale în legătură cu validitatea și executarea contractului colectiv de muncă;
 • Redactarea, depunerea și susținerea unor cereri de chemare în judecată pentru membri unui sindicat având ca obiect recalcularea veniturilor salariale prin includerea sporurilor prevăzute de legi speciale și de către contractele colective aplicabile;
 • Asistentǎ juridică referitor la restructurarea personalului în urmă procedurilor de fuziune și divizare precum și ca urmare a reorganizării activității companiilor;
 • Asistentǎ juridică privind aspecte legate de imigrarea lucrătorilor și angajarea cetățenilor străini;
 • Redactare propuneri legislative în domeniul dreptului muncii sau cu implicații în acest domeniu;
 • Reprezentarea în față instanțelor de judecatǎ în litigii având ca obiect aspecte de dreptul muncii;
 • Acordarea de asistență juridică curentă pe termen lung și reprezentare unei instituții publice din domeniul culturii cu un personal de aproximativ 200 persoane;
 • Asistență și reprezentare juridică în față instanțelor de judecată, privind probleme de dreptul muncii, în favoarea unor clienți din sfera autorităților centrale și instituțiilor publice;
 • Asistență juridică acordată unei importante companii la nivel internațional în domeniul petrolier și al mineritului, cu privire la aspecte legate de imigrarea forței de muncă și angajarea străinilor, în cadrul unui proiect amplu;
 • Asistență și reprezentare juridică curentă pe termen lung în față instanțelor de judecată, privind probleme de dreptul muncii, pentru importante companii naționale și din cadrul unor grupuri de societăți, acționând în domeniul construcțiilor, al distribuției de produse cosmetice și a suplimentelor alimentare, a producției și distribuției de obiecte de mobilier, etc.

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT