Day

January 1, 2019
Noi reguli la nivelul UE privind funcționarea autorităților naționale de concurență instituite prin Directiva (UE) 2019/1 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne (J.O. L […]
Read More