Month

octombrie 2019
LDDP a asigurat cu succes reprezentarea administratorului special în cadrul unei proceduri de faliment. LDDP a asigurat cu succes reprezentarea administratorului special în cadrul unei proceduri de faliment, obținând respingerea definitivă a acțiunii lichidatorului judiciar prin care acesta din urmă a solicitat anularea deciziilor societății din perioada de observație de repartizare a dividendelor și de...
Read More
Echipa LDDP a apărat cu succes poziția ofertantului într-o procedură de achiziție publică Echipa LDDP a apărat cu succes poziția ofertantului NTT Data într-o procedură de achiziție publică în valoare estimată de 14.490.606 lei. Curtea de Apel București a respins definitiv plângerea formulată de autoritatea contractantă împotriva deciziei CNSC și a menținut soluția de anulare...
Read More
LDDP a asistat cu succes o companie din domeniul aviației LDDP a asistat cu succes clientul Dac Air într-un litigiu având ca obiect validare de poprire împotriva debitorului DGRFP și a terțului poprit ANAF. În apel, echipa LDDP a reușit să răstoarne definitiv soluția primei instanțe și să obțină validarea popririi terțului poprit pentru o...
Read More