Day

October 11, 2019
LDDP a asistat cu succes o companie din domeniul aviației LDDP a asistat cu succes clientul Dac Air într-un litigiu având ca obiect validare de poprire împotriva debitorului DGRFP și a terțului poprit ANAF. În apel, echipa LDDP a reușit să răstoarne definitiv soluția primei instanțe și să obțină validarea popririi terțului poprit pentru o...
Read More