Achiziții publice

Achiziții publice

Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP are o experiență solidă de consiliere și reprezentare acordată autorităților publice centrale și locale contractante precum și operatorilor economici, în aspecte complexe legate de materia achizițiilor publice.

Activități relevante
Proiecte relevante
  • Asistență juridică și reprezentare în legătură cu toate aspectele care țîn de pregătirea, organizarea, desfășurarea și implementarea procedurilor de achiziții publice; Reprezentarea autorităților contractante sau a participanților la procedurile de licitații publice în față Consiliului Național pentru Soluționarea Contestatilor și a instanțelor de judecată;
  • Asistență juridică cu privire la încheierea parteneriatelor public-privat;
  • Asistență și reprezentare în procesul de negociere și derulare a unor contracte de parteneriat public/public
  • Acordarea de asistență juridică unei autorități publice centrale, constând în redactarea ghidurilor pentru procedurile de achiziție publică precum și de modele pentru documentații de atribuire;
  • Asistență juridică în activitatea curentă pentru o instituție publică centrală cu privire la aspecte legate de procedurile de achiziție, precum: interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice, întocmirea documentațiilor de atribuire, formularea contestațiilor, cererilor și apărărilor în față Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor de judecată, etc.;
  • Reprezentare juridică în față Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor de judecată în favoarea autorității contractante în ce privește contestația formulată de către un operator economic în cadrul unui proiect având că obiect execuția de lucrări; Acordarea de asistență juridică și reprezentare a unei companii străine în derularea unui proiect de parteneriat public-public cu o companie română în vederea refacerii infractructurii de transport, contract în valoare de 34.000.000 Euro;
  • Acordarea de asistență juridică și reprezentare unei companii străine în derularea unui proiect de achiziție de servicii în domeniul IT în Republica Moldova, contract, în valoare de aproximativ 10.000.000 Euro;

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Contact us at:

+40 31 405 43 04
   +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

EITHER WE WILL FIND A WAY OR WE WILL MAKE ONE.

Ne puteți contacta la:

+40 31 405 43 04    +40 21 312 55 13

office@lddp.ro

AVOCAȚI DE CONTACT